Voor wie

Care

  • Verpleeghuizen
  • Verzorgingshuizen
  • Thuiszorg 
  • Geestelijke Gezondheidszorg
  • Gehandicaptenzorg 

Cure

  • Ziekenhuizen
  • Revalidatieklinieken
  • Zorghotels

Food services

Cateraars

Andere branches

Samen op weg naar de beste voeding en gastvrijheid in de zorg

Uw vraag

Voor iedere vraag een oplossing en aanpak op maat

Onze organisatie wil een nieuwe visie ontwikkelen.

Ondersteun en help ons om de huidige visie op voeding te herijken en te vernieuwen. We willen aansluiten op de actuele- en toekomstige ontwikkelingen in het zorglandschap en onze doelgroep(en).

Onze organisatie heeft een nieuwe visie (op voeding en gastvrijheid).

Ondersteun en help ons om een nieuw voedingsconcept te ontwikkelen en te implementeren zodat we onze nieuwe visie ook echt voor onze cliënten realiseren.

Onze organisatie heeft tijdelijk extra (management) capaciteit nodig.

Ondersteun en help ons in het managen van de huidige voedingsdienst. Analyseer gelijktijdig de huidige situatie en adviseer ons welke veranderingen vanuit de visie van onze organisatie nodig zijn om naar de gewenste situatie te komen.

Een operationele werkorganisatie opzetten / reorganisatie.

Ondersteun en help ons met het opzetten van een werkorganisatie. 1. Analyseer de bestaande organisatie en doe voorstellen voor verbetering (reorganisatie). 2. Zet een nieuwe werkorganisatie op passend bij het nieuwe voedingsconcept.

Het concept eten en drinken voor kleinschalig wonen is achterhaald door het zorgwaartepakket (ZZP) van onze doelgroep.

Ondersteun en help ons om een voedingsconcept te realiseren waarmee onze visie op eten en drinken overeind blijft en dat tegelijkertijd aansluit op de mogelijkheden van onze cliënten.

Het gedrag en de mindset van onze medewerkers sluit nog onvoldoende aan bij onze nieuwe visie op voeding en het bijbehorende voedingsconcept.

Ondersteun en help ons om de medewerkers bewust te maken van wat de nieuwe visie op voeding betekent voor hun dagelijkse werk. Ontwikkel en borg hun (gastvrijheids)vaardigheden door training.

Er ligt een project voor voeding en gastvrijheid dat we willen oppakken.

Ondersteun en help ons in het opzetten van een projectplan en projectplanning en voer het projectleiderschap. Doel is de verandering / het vastgestelde besluit ook echt te realiseren.

Mijn rol

Uw vraag bepaalt mijn rol

Ieder project gericht op de beste voeding en gastvrijheid in de zorg vraagt om zijn eigen vorm van hulp en ondersteuning. De rol die ik op me neem, hangt af van uw vraag. Rollen die ik met passie en plezier vervul:

Visie en conceptontwikkelaar

Een succesvol voedingsconcept dat echt bijdraagt aan de gezondheid en welzijn van gasten in de zorg rust op een heldere visie. Ik help u die visie ontwikkelen en/of omzetten in een aansprekend voedingsconcept.

Projectmanager

Als projectmanager help ik de betrokken professionals om de visie en het voedingsconcept te realiseren en borgen in de organisatie

✓ Interimmanager

Een voedingsdienst managen en/of klaarstomen voor een nieuw voedingsconcept vraagt soms meer dan de eigen organisatie in huis heeft. Ik neem de touwtjes tijdelijk in handen en help mensen prettig werken en stralen.

✓ Organisatieadviseur

Een (nieuw) voedingsconcept heeft impact op de hele bedrijfsvoering. Ik geef advies over het leggen van deze complexe puzzel en halen van targets.

✓ Inspirator en opleider/trainer

Een nieuw voedingsconcept moet doordringen tot in de haarvaten van medewerkers. Voor hen verandert er vaak veel. Ik geloof meer in inspireren dan overtuigen, zowel in de begeleiding naar anders werken als trainen van vaardigheden.