Aanpak

Kostenefficiënte service met een trotse glimlach

Een succesvolle en kostenefficiënte transitie naar een nieuw voedingsconcept verloopt stap voor stap in samenwerking met betrokken inhoudsdeskundigen op het gebied van, bijvoorbeeld: voeding, diëtetiek, zorg, facilitair, logistiek, kwaliteit, management, huisvesting, bouw & techniek, HRM, marketing, financiën, ict. Mensen zijn immers de dragers en smaakmakers van ieder concept. Zij lopen straks met een trotse glimlach voorop (en achter de schermen) om uw tijdelijke gasten of bewoners een smakelijke dag te bezorgen.

Samen optrekken en de puzzel leggen is echt de sleutel. Daarom verbind ik vanuit visie de strategie met de operatie, intern met extern, steeds op maat naar uw vraag. Ik vervul een of meer rollen  die daarbij passen:  visie- en conceptontwikkelaar, projectmanager, interimmanager, organisatieadviseur, inspirator en opleider/trainer. Ook de expertise van mijn uitgebreide netwerk zet ik graag in om de afgesproken doelen te halen.

Vijf-gangen menu

Met veel plezier presenteer ik hier een vijf-gangenmenu voor een succesvolle transitie naar de beste voeding en gastvrijheid in de zorg (care en cure). Dit menu bevat het meest voedzame uit al mijn ervaring . De kracht van deze aanpak zit in de continue afstemming van processen, middelen en vermogens van mensen. Ik serveer een aantal van de onderdelen desgewenst apart, maar veel liever in combinatie met elkaar. Ze zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Mise en place

De voorbereiding: Scan – nulmeting

 

Een kok begint nooit zomaar met koken voor zijn gasten. Daar gaat een gedegen voorbereiding aan vooraf; de mise en place, in mijn aanpak de nulmeting (scan). Veranderen begint namelijk met inzicht in de huidige dienstverlening in eten, drinken, gastvrijheid en de bedrijfsvoering daar omheen. We luisteren en vragen door.

 

  • Wat vinden uw patiënten, cliënten, revalidanten, bewoners en andere gasten ervan? We analyseren bestaande enquetes of zetten nieuwe uit, gebruiken fotoassociatie, 360 graden feedback en mystery guests om een onafhankelijk en compleet beeld te krijgen.
  • Met welk ideeën, wensen en bezwaren lopen interne professionals rond? Een diepte-interview met de juiste vragen levert behalve waardevolle informatie ook direct draagvlak op voor het vervolgtraject.
Amuse

Visieontwikkeling

 

Niemand twijfelt er meer aan: goede voeding en gastvrijheid dragen positief bij aan de gezondheid, het welzijn en herstel van mensen in alle leeftijden. Maar waarom wil uw organisatie nu precíes met voeding en gastvrijheid aan de slag en wat wilt u er mee bereiken? Is er nog geen visie op voeding en gastvrijheid, dan gaan we daarover met een afvaardiging van interne stakeholders in gesprek. Waar droomt u van? Waar wilt u voor gaan en over een aantal jaren staan? De gezamenlijke visie houdt iedereen op koers en is een toetsingskader voor keuzes en besluiten onderweg.

Voorgerecht

Voedingsconcept

 

Hoe wilt u die visie waarmaken? Welke serviceformule voor eten, drinken en gastvrijheid past het beste bij uw doelgroepen en organisatie? Dit is nooit standaard, maar altijd maatwerk, bekeken door de ogen van de doelgroep (front-office). Wat zijn de uitgangspunten voor service (welk niveau, waar, wat, wie, wanneer), assortiment, voedingswaarde en doelgroepenvoeding, presentatie en manier van uitserveren? We gaan specifiek voor uw organisatie op zoek naar het beste concept, de beste voeding en de beste gastvrijheid.
Tussengerecht

Plan van aanpak – projectplanning

 

In het plan van aanpak beschrijven we de gekozen uitgangspunten en kijken er ook naar door de ogen van de organisatie (back-office). Wat betekent het voedingsconcept bijvoorbeeld voor de werkprocessen en de opleiding en training van mensen, voor de (technische) inrichting van het gebouw en uitstraling van het interieur, de distributie, hygiëne en kwaliteitsbewaking, inkoop, financiën en ict? Wat kan en wil de organisatie zelf doen en/of uitbesteden? Is (her)aanbesteden nodig? We maken een compleet, compact plan van aanpak en haalbare projectplanning.
Hoofdgerecht

Realisatie

 

Alle betrokkenen weten wanneer ze wat moeten doen. Het voedingsconcept wordt stap voor stap ingevoerd aan de hand van het plan van aanpak en de projectplanning.  Ervaring leert dat de doorlooptijd sterk afhankelijk is van de impact van de verandering. Denk hier bijvoorbeeld aan wel of niet (her)aanbesteden van de inkoop van producten en diensten. Aan de keuze rondom inzet van medewerkers; in eigen dienst te houden of uit te besteden? Ik houd het overzicht op het effect van keuzes en besluiten, breng mensen, processen en middelen zo bij elkaar dat alle puzzelstukjes passen.
Nagerecht

Nazorg

 

Een goed diner is niet compleet zonder nagerecht. Nazorg hoort daarom als vanzelfsprekend bij mijn aanbod. Van evaluatie op proces en product, borgen, bijstellen en doorontwikkelen van het concept, trainen van medewerkers en coachen van managers tot interimmanagement.

Voor welk menu gaat u?

Voor welk menu gaat u?