Laurentius ziekenhuis (Roermond)

Als adviseur & projectmanager:

  • Het samen met de werkgroep “Visie op Voeding” ontwikkelen van een bij het Laurentius ziekenhuis passende en inspirerende visie op voeding en bijpassend voedingsconcept voor patiënten, bezoekers en medewerkers.
  • Opstellen van een smart implementatie-plan waarmee vanuit de nieuwe visie de voedingsconcepten voor de drie doelgroepen fasegewijs gerealiseerd kunnen worden.