Elkerliek (Helmond)

Als sectorhoofd voeding:

  • Reorganisatie voedingsdienst.
  • Visie op voeding ontwikkelt.
  • Voedingsconcept voor patiënten gerealiseerd.
  • Realisatie gecombineerd bezoekers- en personeelsrestaurant.
  • Ontwikkeling en invoering dynamisch integraal kostprijsmodel.
  • Invoering multi-media (bedside-terminal) aan bed voor patiënten.
  • Commercieel bezoekersrestaurant opgezet.
  • Als onderdeel van de reorganisatie het vernieuwen van de integrale bedrijfsvoering.

Als adviseur - procesbegeleiding:

  • Het in samenspraak met interne stakeholders een nieuwe visie op eten & drinken voor patiënten, bezoekers en medewerkers (her)ontwikkelt en opgesteld.
  • Procesvoorstel opgesteld waarin de fasering, de projectstructuur en de projectplanning beschreven zijn.  Hierin zijn de vervolgstappen omschreven welke nodig zijn om de visie op eten & drinken de komende jaren gefaseerd te realiseren.