Bernhoven (Uden)

Als manager Foodcare:

  • Voedingsconcept voor patiënten ontwikkeld.
  • Restaurant voor medewerkers, brasserie, banqueting service opgezet.
  • Projectmanagement gevoerd voor implementatie van alle onderdelen van het voedingsconcept en de horeca-outlets.
  • Opzetten en organiseren van de integrale bedrijfsvoering.
  • Na implementatie eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Opdrachtgever en zijn visie

Bernhoven is een eigentijds algemeen ziekenhuis in Uden waar veiligheid en kwaliteit voorop staan. Bernhoven streeft ernaar het meest mensgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn. In de visie van Bernhoven levert eten en  drinken een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van mensen, de kwaliteit van zorg en het onderscheidend vermogen van ziekenhuis Bernhoven. De dienstverlening eten & drinken in ziekenhuis Bernhoven kent de volgende speerpunten; lekker, gezond en gevarieerd, keuzevrijheid en flexibiliteit, juiste prijsstelling, passende sfeer en ambiance, gastvrijheid, herkenbaarheid en duurzaamheid.

Conceptueel

Patiënten hebben maximale keuzevrijheid in waar (patiëntenkamer of afdelingsrestaurant), met wie (familie, bezoek), wanneer (middag of avond lunch of diner) en wat ze willen eten (menu van de chef en een à la carte menu). Daarnaast is er een aanbod in doelgroepenvoeding, zoals zes maaltijdmomenten voor de afdeling oncologie.

Operationeel

Elke verpleegafdeling (4) heeft een satellietkeuken, een counter en een lounge. Warme maaltijden worden in de satellietkeuken op de verpleegafdeling geregenereerd met dag- en koelverse convenience componenten. Uitgeserveerd middels een onderscheidende presentatie, zoals het toepassen hotelcloche, wisselend servies, garneringen, communicatiemiddelen zoals placemats. Broodmaaltijden voor het ontbijt en middag- of avondlunch, worden met buffetwagens a la carte uitgeserveerd aan bed.

HRM

Overname van honderdtien medewerkers van de voormalige ziekenhuizen in Oss en Veghel. Uitgebreid met circa dertig medewerkers. We hebben met elkaar een zeer intensieve en onderscheidende transitie en cultuurverandering doorlopen. Te beginnen met veiligheid en draagvlak creëren, de visie doorleven en wat die betekent voor de individuele medewerker die in dienst kwam bij een externe dienstverlener. Samen de visie en missie vertaalt naar een statuut,
met normen en waarden en wat die betekenen voor gedrag naar en beloftes aan de patiënt. Borgingsactiviteiten ontwikkeld en geïntegreerd in het dagelijks werk. Samen bespreken ze steeds de nieuwe successen en leer/verbeterpunten. Het team groeit en bloeit daardoor op natuurlijke wijze door en blijven ze de beste dragers en smaakmakers van het voedingsconcept. Dit omdat het hun verhaal is, dat maakt dat hier sprake is van een onderscheidende transitie.

ICT

Het voedingsconcept voor de patiënten wordt ondersteunt door een ICT-oplossing, ontwikkeld en operationeel gemaakt door een partner van de betrokken F&B dienstverlener in samenspraak met opdrachtgever. De ICT- oplossing ondersteunt een optimale en veilige voedsellogistiek en geeft de patiënt (nog) meer regie. Mijn rol was om ook dit niet te onderschatte puzzelstuk op zijn juiste plaats te leggen en aan te laten sluiten binnen het totale concept en de integrale bedrijfsvoering.

Bouw en inrichting

Bernhoven is een compleet nieuw gebouwd ziekenhuis. Alle ruimtes die ten dienste staan aan het voedingsconcept, inclusief de horeca outlets  waren al opgeleverd en ingericht. Hiervan hebben opdrachtgever en opdrachtnemer geleerd. In de vertaling van visie naar voedingsconcept is in het beschrijven van het bestek en het realiseren van de nieuwbouw onvoldoende rekening gehouden met wat dat betekent voor de werkprocessen, logistiek en inrichting. Vanaf de opening van het ziekenhuis in 2013 is hier met alle betrokkenen op bijgestuurd en aangepast, zonder daarbij al te grote (bouwkundige) aanpassingen te doen. Dit heeft inventiviteit en veel doorzettingsvermogen gevraagd, met name van de operationele leiding en uitvoerende medewerkers op locatie.