Antonius ziekenhuis (Sneek)

Als adviseur restauratieve voorzieningen:

Het Antonius ziekenhuis begeleidt bij de planvorming en business case voor het personeels- en bezoekersrestaurant met als doel een keuze te maken voor een scenario waarmee de  volgende gestelde doelen gerealiseerd kunnen worden:

 • kosten verlaging/ omzet verhoging.
 • flexibel concept dat zich aan kan passen aan veranderende omstandigheden.
 • efficiënte organisatie.
 • aanpassing look and feel.

Opdrachtgever

Het Antonius ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Zuidwest Friesland, de Noordoostpolder en Urk.

Advies

Voordelen vanuit hospitality

 • Geadviseerd om de uitgiftes en de (voor)bereidingen die nu plaats vinden in de beiden restaurants samen te voegen op één locatie. Dit op de begane grond waar nu het bezoekersrestaurant is gehuisvest.
 • Het huidige personeelsrestaurant wordt een multifunctionele ontmoetingsruimte. Deze ruimte fungeert tijdens de lunch als de plek waar de medewerkers hun lunch nuttigen. De ontmoetingsruimte, met een bijpassende look and feel, dient als flexwerkruimte en gelegenheid om te overleggen. Voor familie en bezoekers dient de ruimte voor een moment van privacy en geborgenheid.
 • Een volledig nieuwe look and feel voor het nieuwe gecombineerde bezoekers- en personeelsrestaurant en de multifunctionele ontmoetingsruimte.
 • Bezoekers en patiënten hebben een gevarieerder en uitgebreider assortiment zoals dagschotels en koude- en warme lunchgerechten die in de huidige situatie alleen beschikbaar zijn in het personeelsrestaurant.
 • De avondopenstelling wordt geherintroduceerd waardoor naast de bezoekers aan het avondbezoek ook de medewerkers en patiënten tot 20.00 uur de gelegenheid hebben om eten en drinken te kopen.
 • In de ontmoetingsruimte is een 24 uurs voorziening waar koffie-thee en andere food & beverage middels automatenservice beschikbaar is voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

Effect op de bedrijfsvoering

 • Het nieuwe concept levert een positief verschil op van ruim € 400.000,– in de exploitatie t.o.v. de huidige situatie. Dit volgende adviezen en maatregelen liggen daaraan ten grondslag:
  • Formatieve besparing a.g.v. de samenvoeging van de operationele werkzaamheden van beiden restaurants en één uitgifte.
  • Herintroductie van de avondopenstelling.
  • Een vraaggeoriënteerde prijsstelling voor de top 10 artikelen voor bezoekers.
  • Korting voor medewerkers op basis producten. Op de luxe- en/of minder gezondere producten geen korting.
 • Een ROI van de investeringen, aanloopkosten en projectmanagement t.o.v. het exploitatieresultaat van 12% en terugverdientijd van 8,5 jaar.
 • Een ROI op basis van het verschil tussen het laatst gerealiseerde exploitatieresultaat en het exploitatieresultaat van het nieuwe concept bedraagt 39%. Een terugverdientijd van 2,5 jaar.