Hoezo gastvrouw? Ik werk niet op de Wallen!

Februari 2024

Ik hoor het haar nog zeggen: ‘Hoezo gastvouw? Ik ben voedingsassistente! Gastvrouwen hebben ze op de Wallen en daar werk ik niet’. Gastvrouw en voedingsassistente; voor haar waren het nog twee verschillende werelden. De wereld van hoe ze haar vak heeft leren uitoefenen en de wereld van het nieuwe voedingsconcept met haar nieuwe rol daarin. Dit verschil overbrug je niet met een leuke trainingsmiddag en een paar e-learning modules over: Zo gaan we het voortaan doen! Maar hoe dan wel?

Het is mensen eigen. Iedere verandering roept in eerste instantie weerstand op. De meest brandende vraag van medewerkers is vaak: Wat betekent dit allemaal voor mijn dagelijkse werk? Zolang die vraag niet is beantwoord, heerst er onrust. Dat is op zich onvermijdelijk, maar die onrust is prima te beheersen en deels te vermijden door vroeg in het proces betrokkenheid te creëren.

Betrekken

Een succesvol voedingsconcept bedenken, ontwikkelen en realiseren heeft impact op de totale bedrijfsvoering en de manier waarop mensen werken; van diëtiste tot kok, van verpleegkundige tot voedingsassistente, van inkoper tot ict-er. Het is de zorg van iedereen. Daarom is het ook zo belangrijk dat  ‘iedereen’ betrokken wordt vanaf het begin. Het begin is de nulmeting  van hoe zaken nu geregeld zijn rondom eten, drinken en gastvrijheid. Dan via visie-ontwikkeling  en formuleren van kernwaarden, stap voor stap naar de invulling van het dagelijks werk binnen het nieuwe voedingsconcept.

 

Ontwikkelen

Hoe kan dat gaan? Een ziekenhuis heeft als missie: Wij dragen met eten, drinken en gastvrijheid maximaal bij aan het welzijn en herstel van patiënten. Medewerkers gaan met elkaar in gesprek over vragen als: Wat betekent dit nu voor mijn dagelijkse werk? Wat vind ik daarbij belangrijk? Welke normen en waarden horen daarbij? Hoe vertaal ik die normen en waarden in concrete gedragsvoorbeelden? Zo schrijven medewerkers in samenspraak met elkaar hun eigen verhaal, gefundeerd op de missie en kernwaarden van het nieuwe voedingsconcept. Een verhaal waarin ze geloven, dat ze waar kunnen maken en met enthousiasme zullen uitdragen, in woord en gebaar.

Borgen

Dit enthousiasme en de afgesproken kwaliteit van service wil iedereen natuurlijk graag vasthouden. Dat kan, bijvoorbeeld, door het gezamenlijke verhaal samen vast te leggen in een compact statuut of klantbelofte met daarbij de volgende vraag: hoe ga ik/wij dit in de praktijk borgen? Een team bedacht het volgende: per toerbeurt brengen medewerkers in het teamoverleg voorbeelden in van wat ze hebben meegemaakt. Eén voorbeeld waarvan ze zelf vinden dat hun gedrag/service in lijn was met de missie en kernwaarden. En een tweede voorbeeld waarbij dat niet of minder het geval was. Samen bespreken ze steeds nieuwe successen en leer/verbeterpunten. Zo kan een team groeien en bloeien en blijven ze de beste dragers en smaakmakers van het nieuwe voedingsconcept. Omdat het hun verhaal is.

Meer weten? Neem vandaag nog contact op.