Magentazorg (Oudorp – Alkmaar)

Als business unit manager Care & Cure:

  • Visie op voeding in co-creatie met opdrachtgever ontwikkeld.
  • Voedingsconcept voor de revalidanten ontwikkeld.
  • Restaurant voor revalidanten en bezoekers opgezet
  • Projectmanagement gevoerd voor implementatie van alle onderdelen van het voedingsconcept en het restaurant.
  • Opzetten en organiseren van de integrale bedrijfsvoering.
  • Na implementatie eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

Opdrachtgever en zijn visie

Magentazorg verleent zorg en ondersteuning aan ouderen in de regio Noord-Holland-Noord met zorg aan huis, revalidatiezorg en verpleeghuiszorg op twaalf locaties. Zowel voor de nieuwbouw van het revalidatiecentrum als de bestaande situatie zocht Magentezorgexterne expertise in eten, drinken en gastvrijheid. De visie van opdrachtgever is om vanuit de bestaande situatie alvast toe te werken naar een meer hotelmatige setting/beleving voor de nieuwbouw. Magentazorg ziet eten, drinken en gastvrijheid als een belangrijk onderdeel van het revalidatieproces datbijdraagt aan het herstel en welzijn van de revalidant.

Conceptueel

Het ontbijt en de lunch wordt middels boodschappenservice op afdelingsniveau rechtstreeks beleverd op de verpleegafdeling. De afdeling verzorgt op de afdeling zelf het ontbijt en de lunch en wordt hier ondersteunt door het  horecateam. Voor de warme maaltijden is er een twee-keuze menu. De revalidant kan voor alle maaltijden kiezen uit  eten in de eigen kamer, in huiskamer of restaurant.

Operationeel

De warme maaltijden het tussentijdse aanbod worden bijna volledig zelf bereid in de open keuken op locatie. De open keuken is onderdeel van het restaurant waar zowel revalidanten, bezoekers als de (zorg) medewerkers van Magentazorg welkom zijn. Zowel op persoonsniveau als in dekschalen worden de maaltijdcomponenten warm geportioneerd naar de kamers van revalidanten, de huiskamers en het restaurant gebracht.

HRM

We hebben een nieuw team geworven, aangenomen, samengesteld en opgebouwd. Een team van acht medewerkers, bestaande uit Horeca-manager, kok, en gastvrouwen. De ontwikkeling van de team was gericht op kennismaken met elkaar, samenwerken met en voor elkaar, samenwerken met verpleging en scholen op inhoudelijke kennis en vaardigheden.

Bouw en inrichting

Op basis van de visie op voeding en het voedingsconcept heb ik een functioneel programma van eisen opgesteld en de open keuken en restaurant in de bestaande centrale ontmoetingsruimte laten plaatsen. Door overplaatsing van keukenapparatuur en uitgiftebuffet naar de nieuwbouw is kapitaalvernietiging voorkomen.