Floriade (Amsterdam – Almere)

Als projectleider horeca & retail

  • Namens de Floriade eindverantwoordelijk als projectleider voor de implementatie van de Horeca & Retail.
  • Opstellen projectplan, structuur en communicatie tijdens implementatie-voorbereiding tot aan de opening van de Floriade.
  • Verantwoordelijk tot aan de opening van de Floriade voor het bewaken van de tijdsplanning m.b.t. de realisatie van de deelprojecten in activiteiten i.r.t. Horeca & Retail;
  • De spin in het web tijdens de implementatie waarbij namens de Floriade de schakel tussen de concessiehouders/horecapartners, bouwbedrijven en afdelingen van de Floriade;
  • Vanaf de opening van de Floriade gesprekspartner voor de 2 landelijke horecapartners. Hierbij als uitgangspunt de overeengekomen visie, bijbehorende F&B concepten en contractuele afspraken zoals opgenomen in concessie-overeenkomsten.
  • Vanaf de sluiting van de Floriade, coördineren van de ontmanteling van de F&B locaties op het Floriade terrein.